Verbetering goedkeuringsprocedure nieuwe aanbodkanalen publieke omroep

De goedkeuringsprocedure voor nieuwe aanbodkanalen van de publieke omroep wordt herzien. Dit blijkt uit een brief van Staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer. In de voorgestelde wijzingen baseert Dekker zich mede op onderzoek van Dialogic (2015) naar de procedure in Nederland en omliggende landen. Dekker is voornemens de procedure aan te passen op de volgende vier punten:

  • belanghebbenden kunnen een onderbouwd verzoek indienen om een goedkeuringsprocedure te starten;
  • er wordt een nieuw moment van inspraak toegevoegd aan de procedure, direct na publicatie van een aanvraag, en deze wordt in de regelgeving verankerd;
  • er wordt in wet- en regelgeving vastgelegd dat een marktimpactanalyse onderdeel uitmaakt van de procedure; en
  • de formele toetsingscriteria voor het bepalen van de impact van een nieuw aanbodkanaal op de markt worden wettelijk verankerd.

Met name de wijzigingen met betrekking tot de marktimpactanalyse ontvingen aandacht van media, waaronder Elsevier, NOS, NU en Telegraaf.

Dialogic voerde dit onderzoek uit in de zomer van 2015. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergeleek Dialogic de procedure in Nederland met deze in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. Het volledige onderzoek is te downloaden via de site van Rijksoverheid.