Evaluatie van de Giftenaftrek van start

In opdracht van het ministerie van Financi?n evalueert Dialogic in samenwerking met APE de Giftenaftrek. De Giftenaftrek maakt het mogelijk om giften aan onder andere (culturele) Algemeen Nut Beogende Instellingen van de inkomens- of vennootschapsbelasting. Uit de evaluatie zal naar voren moeten komen in welke mate het beleid ten aanzien van de Giftenaftrek in het algemeen en de uitgaven voor de Giftenaftrek in het bijzonder doeltreffend en doelmatig zijn geweest.

De evaluatie is 1 september gestart en zal naar verwachting eind december worden afgerond. Tegelijkertijd is gestart met het onderzoek naar de uitvoeringsaspecten van de giftenaftrek. Dit onderwerp leent zich naar zijn aard niet voor externe uitbesteding en wordt daarom door het ministerie van Financi?n en de Belastingdienst zelf uitgevoerd. Dat geldt ook voor de evaluatie van de regeling van ANBI?s en SBBI?s.

Klik hier voor de Kamerbrief van 9 september n.a.v het uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s

Dialogic, september 2016