De impact van netwerkvirtualisatie

Temidden van de snelle ontwikkelingen, moeten netwerkleveranciers gelijke tred houden met de concurrentie en willen zij niet gebonden zijn aan de relatief trage ontwikkeling van hardware. In plaats daarvan heeft de telecomindustrie een pagina uit het “computerindustrie-boek” genomen en de praktijk van virtualisatie omhelsd.

Dialogic deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar de invloed van netwerkvirtualisatie op de Nederlandse markt en of de huidige regelgeving geschikt is voor een toekomst waarin veel dan wel alle telecommunicatienetwerken virtueel zullen zijn.