Eerste ICT Lab Utrecht studenten nemen certificaat in ontvangst!

De eerste generatie mbo-studenten van het ICT Lab Utrecht hebben op 8 juli 2016 hun eindpresentaties gegeven. Ten overstaan van docenten van het ROC Midden-Nederland, Dialogic, Economic Board Utrecht, CA-ICT, de gemeente Utrecht en 2CoolMonkeys presenteerden zij de demo’s van hun werk en deelden zij hun ervaringen van de afgelopen maanden. Na een korte speech van Sven Maltha (Dialogic) en Rukiye Sarizeybek (ROC Midden-Nederland) waren de studenten aan het woord.

website_foto_1.jpg

De eerste groep studenten presenteerden de door hen ontwikkelde Open Data Infographics Plugin. Met deze plugin hebben zij het voor WordPress-gebruikers mogelijk gemaakt data van het CBS om te zetten in informatieve illustraties. De plugin is zo gemaakt dat het aansluit bij de gebruiksvriendelijkheid van WordPress. Er is geen (of zeer weinig) IT-kennis vereist om de plugin te gebruiken. De opdrachtgever, 2CoolMonkeys, gaf te kennen dat de studenten hiermee goed werk hebben geleverd.

website_foto_2.jpg

De tweede groep studenten hebben ‘Utrecht Open Data’ nieuw leven ingeblazen. De open data van de gemeente die voorheen bestond uit een verzameling van cijfermatige statistieken, kunnen nu met dit platform op interactieve wijze grafisch worden weergegeven. Dit maakt de statistieken inzichtelijker en vergroot de bruikbaarheid en mogelijkheden van Utrecht Open Data. De ontwikkeling vond plaats in opdracht van de gemeente Utrecht. Zij waren erg tevreden met het resultaat.

Na afloop namen de studenten met trots hun certificaat in ontvangst. Het eerste semester van het ICT Lab Utrecht is daarmee succesvol afgerond. ICT Lab Utrecht is mede mogelijk gemaakt door de Stichting CA-ICT; het Opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT.

website_foto_3.jpg

 Dialogic, juli 2016