Rethinking TAX Services

De Belastingdienst is de afgelopen jaren druk bezig geweest om haar dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zich houden aan de geldende regels rondom belastingaangifte (‘compliance’). Technologische ontwikkelingen, zoals big data, cloud computing en mobile banking, bieden hiervoor belangrijke kansen op onder meer het gebied van automatisering. Tegelijkertijd zien we dat de rol van belastingsadviseurs (boekhouders, accountants) in het aangifteproces verandert en nieuwe type spelers de markt betreden. Denk bijvoorbeeld aan softwareproviders of banken die een rol gaan spelen rondom belastingaangifte.

Binnen de werkgroep ‘SME Compliance’ van de OECD is onderzoek gedaan naar trends en ontwikkelingen in compliance strategieën. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de wijze waarop Belastingdiensten om zouden kunnen gaan met de opkomst van deze nieuwe spelers. Dialogic ondersteunde de Belastingdienst bij de uitvoering van dit onderzoek. In de korte video Rethinking TAX Services wordt de hoofdboodschap in een notendop uitgelegd.