Hoe snel moet internet op scholen zijn voor digitale leermiddelen?

Kennisnet heeft onlangs de Handreiking externe internetconnectiviteit uitgebracht. Een van de belangrijkste punten in deze handreiking zijn de cijfers met betrekking tot de benodigde bandbreedte voor scholen voor de ondersteuning van het gebruik van digitaal leermateriaal.

Eind 2015 deed Dialogic hier een onderzoek naar en bracht de Bandbreedtewijzer Digitaal Leren uit. Hierin heeft Dialogic vastgesteld wat de huidige benodigde bandbreedte is per leerling met een device en welke groei wordt verwacht in de komende drie jaren; 0,42 Mbps down/0,050 Mbps up per leerling met een device resp. 0,83 Mbps down/0,12 Mbps up per leerling met een device.

Deze en meer gegevens zijn terug te vinden in de Handreiking externe internetconnectiviteit van Kennisnet (pagina 7-8).