Dialogic voert evaluatie innovatiebox uit

Op verzoek van het ministerie van Financiƫn heeft Dialogic in samenwerking met UNU-MERIT een ex-post evaluatie uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de innovatiebox in de periode 2010-2012. De innovatiebox is een fiscaal instrument met als doelstelling de stimulering van het vestigingsklimaat en innovatie. Met de innovatiebox wordt de winst die bedrijven met innovatie behalen belast met een tarief van 5%, in plaats van het normale tarief van 25%.

In de evaluatie concluderen we dat de innovatiebox op grote lijnen zowel doeltreffend als doelmatig is. De Innovatiebox leidt waarschijnlijk tot meer R&D en innovatie, en draagt bij aan het vestigingsklimaat van Nederland. Tegelijkertijd zijn de uitvoeringskosten van de regeling relatief beperkt. De meeste gebruikers komen uit het MKB, maar de omvang van het genoten voordeel slaat met name neer in het grootbedrijf.

Wel maken we enkele belangrijke kanttekeningen. Ten eerste benoemen we dat de innovatiebox waarschijnlijk niet het meest krachtige middel is om R&D en innovatie te stimuleren. Er is immers geen garantie dat de vermindering van de vennootschapsbelasting wordt ingezet voor (meer) R&D en innovatie. Ook wordt besproken dat een steeds groter aantal Europese landen een vergelijkbaar instrument kent. Dit vermindert de effectiviteit van de Innovatiebox ter stimulering van het Nederlandse vestigingsklimaat en leidt tot belastingerosie.