ICT Lab Utrecht van start!

ICT Lab Utrecht is als innovatieve leer- en werkomgeving voor MBO-studenten gestart. In dit Lab leren en werken MBO-studenten in een bedrijfsomgeving aan ICT-gerelateerde thema’s die voortkomen uit de veranderende rol van ICT in de economie. Daarnaast biedt het ICT Lab Utrecht een laagdrempelige ontwikkel/test/R&D omgeving voor het MKB en de overige zakelijke markt in de regio Utrecht. ICT Lab Utrecht is een initiatief van Dialogic innovatie & interactie in samenwerking met het ICT College van ROC Midden Nederland, met cofinanciering van Economic Board Utrecht en CA-ICT.

Mbo-studenten applicatieontwikkeling zijn in het ICT Lab enthousiast gestart aan de nieuwe leergang ‘producerend leren’. Door thematische programmering brengt ICT Lab Utrecht ICT-vraagstukken uit diverse sectoren en bedrijfstakken (vooral buiten de ICT-sector) onder de aandacht van studenten.

Betere aansluiting arbeidsmarkt

Alle sectoren veranderen razendsnel door ICT, van banken en detailhandel tot openbaar bestuur, zorg en onderwijs. Hiermee stijgt vanuit het bedrijfsleven de vraag naar IT-producten en –diensten. Met het ICT Lab Utrecht realiseren Dialogic en het ICT College samen een betere aansluiting van mbo-4 studenten op de ‘bredere’ arbeidsmarkt voor ICT-ers. Ook levert het ICT Lab een bijdrage aan een flexibele schil van ICT-ers en developers voor het MKB in de regio. Door ook bedrijfstakken buiten de ICT-sector aan te haken, kunnen de mbo-studenten arbeidsmarktmogelijkheden verkennen buiten de geëigende paden.

Doorgroeien tot Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Het ICT-Lab is gevestigd bij Dialogic aan het Hooghiemstraplein, naast het bedrijvencentrum met veel ICT- en creatieve MKB-bedrijven. In de beginfase van dit initiatief ligt het accent nog sterk op kennisoverdracht en het werken aan concrete of realistische cases, uitmondend in demo’s en proof-of-concepts. In een later stadium zal de betrokkenheid van het lokale/regionale bedrijfsleven verder toenemen, waardoor opschaling kan plaatsvinden en meer inhoud gegeven kan worden aan de regionale test- en ontwikkelfunctie van het ICT Lab. Het streven is om middels deze aanpak in de periode 2016-2018 door te groeien tot een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV).

Het initiatief ICT Lab Utrecht werd bekend gemaakt tijdens het Get Connected event van de Economic Board Utrecht op 21 april 2016.