Dialogic ondersteunt Flanders’ FOOD bij het opstellen van roadmaps

Dialogic organiseerde de afgelopen maanden in samenwerking met Flanders’ FOOD diverse workshops om, gezamenlijk met stakeholders uit de agro-voedingsindustrie, roadmaps te ontwikkelen rondom een aantal belangrijke thema’s voor de toekomst, namelijk gepersonaliseerde voeding (voor doelgroepen en op individueel niveau) en het thema grondstoffen+.

In de workshops werd een gezamenlijke visie en ambitie opgesteld voor 2030. Ook werden een aantal kansrijke subthema’s benoemd waarop ingezet zou moeten worden. Deze thema’s werden vervolgens verder uitgewerkt: welke acties zijn nodig? Welke stakeholders spelen hierbij een rol? Wat zijn kritische succesfactoren en wat zijn eventuele risico’s? De vele input die werd opgehaald tijdens de workshops krijgt de komende tijd een plek in de uiteindelijke roadmaps.

Bij gepersonaliseerde voeding op groepsniveau kan gedacht worden aan een bepaald type voeding voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, sporters, mensen met een allergie etc. Het personaliseren van voedsel op individueel niveau gaat een stap verder. Het gaat om voeding op maat van een specifiek individu dat rekening houdt met zijn specifieke nutritionele en medische noden en voorkeuren. Onder grondstoffen+ worden functionele grondstoffen verstaan. Dat kan gaan over het verrijken van levensmiddelen met nutriënten die een specifieke functie vervullen in het lichaam (zoals vitaminen en mineralen, probiotica, omega-3-vetzuren en antioxidanten), maar ook over grondstoffen/producten die van nature rijker zijn aan bepaalde nutriënten (vb. algen, superfruits en chocolade).