Workshops gepersonaliseerde voeding

Op 29 januari heeft Dialogic twee workshops van Flanders’ Food begeleid in de Food Pilot in Melle. De eerste workshop ging over het thema gepersonaliseerde voeding op individueel niveau en de tweede workshop ging over doelgroepenvoeding. De workshops zijn onderdeel van een reeks die als doel heeft om een roadmap rondom gepersonaliseerde voeding op te stellen. In de workshops hebben de deelnemers kansen en bedreigingen, een visie voor 2030 en interessante subthema’s geïdentificeerd. Over enkele weken volgen een derde en vierde workshop waarin wordt toegewerkt naar concrete plannen en acties.

Bij gepersonaliseerde voeding op groepsniveau kan gedacht worden aan een bepaald type voeding voor ouderen, sporters, bepaalde ziektepatronen als coeliakie en diabetes of vegetariërs. Het personaliseren van voedsel op individueel niveau gaat een stap verder. Het gaat om voeding op maat van een specifiek individu dat rekening houdt met zijn specifieke nutritionele en medische noden en voorkeuren. Een interessante ontwikkeling van de afgelopen jaren die hierbij aansluit is het 3D food printing. De verbindende schakel binnen deze onderwerpen is de voedingsindustrie. Deelnemers kwamen dan ook vooral uit het bedrijfsleven.

De themagroep gepersonaliseerde voeding van Flanders’ Food (waar beide onderwerpen onder vallen) staat nog in de kinderschoenen en een strategisch kader met acties en plannen voor de toekomst ontbreekt nog. Een dergelijk kader helpt niet alleen om bedrijven, kennisinstellingen en overheden te engageren voor ambities in dit domein. Een plan helpt ook bij het in verband brengen, identificeren en realiseren van lopende en nieuwe (zelfs nog ontbrekende) acties en vragen. Naar aanleiding van de workshops wordt een Markt en Technologie Roadmap (MTR) opgesteld. Dialogic heeft ervaring met de roadmap methodologie en ondersteunt dit proces.