Harvard-aanstelling voor Dialogic-medewerker

Na het voltooien van zijn proefschrift aan de TU/e en een deeltijd post-doc positie aan de Universiteit Utrecht is Matthijs Janssen momenteel verbonden aan Harvard. Tijdens het collegejaar 2015-2016 heeft hij daar een aanstelling als Research Fellow bij het Growth Lab van het Center for International Development (CID). Het CID is onderdeel van de Harvard Kennedy School for Public Policy. Wereldwijd geniet ze o.a. bekendheid vanwege de Atlas of Economic Complexity waarvan ze de afgelopen jaren (samen met MIT) verschillende edities publiceerde. Deze atlas, online te raadplegen op atlas.cid.harvard.edu, laat zien welke producten in welk land geproduceerd worden. Veel van het onderzoek dat plaatsvindt binnen het Growth Lab heeft betrekking op de vraag waarom sommige landen meer en geavanceerdere producten weten te produceren dan andere landen.

Matthijs houdt zich bij het CID bezig met industriële diversificatie; het proces waarmee een economische structuur transformeert. Centraal in zijn onderzoek staat de vraag hoe intermediaire sectoren (bijvoorbeeld kennisintensieve dienstverleners) bijdragen aan het verspreiden van de kennis die binnen een economie aanwezig is, en hoe dit van invloed is op de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten. Gedurende zijn Harvard-aanstelling blijft Matthijs actief in verscheidene Dialogic-trajecten.