Lunchlezing ‘De potentie van serious games en gamification voor DJI’

Welke doelen kunnen met serious gaming gerealiseerd worden? In hoeverre kan serious gaming een effectief instrument zijn voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)? Zijn er bestaande games die hiervoor geschikt zijn?

Deze vragen zijn beantwoord in de lunchlezing die Robbin te Velde op 15 december heeft gegeven in het auditorium van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De lunchlezing is in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) en DJI georganiseerd. Tijdens deze lezing zijn de eindresultaten van ons onderzoek gepresenteerd.

De lezing begon met een introductie van serious games bij DJI door Mark van Koppen. Daarna was Robbin aan de beurt. Na een korte demonstratie van een aantal games heeft hij de mogelijkheden en beperkingen van serious games en gamification besproken. In ons onderzoek zijn vier cases uitgewerkt: (1) gamification principes toegepast op Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat, (2) gaming toegepast binnen treatment van justitiabelen, (3) training Motiverende bejegening door middel van gaming en (4) ondersteuning eigen re-integratie activiteiten gedetineerden. Tijdens een kort intermezzo vertelde majoor Marco Hulleman nog over het gebruik van simulaties binnen Defensie.

Robbin sloot af met een interactieve quiz waarin de aanwezigen het effect van gaming/gamification konden ervaren. De quiz ging over oneerlijkheid en bevatte allerlei ‘oneerlijke’ vragen waarbij maar één antwoord juist was, zoals “hoeveel vrouwen zitten er rondom u?” De quiz toonde aan dat het werkelijk ervaren van oneerlijkheid veel meer indruk maakt dan bijvoorbeeld het lezen over oneerlijkheid in de krant.

Het rapport is in boekvorm uitgegeven. De samenvatting en het boek zijn te downloaden op de website van het WODC. Mocht u een hardcopy exemplaar van het boek willen bestellen, dan kan dat op deze website.