Dialogic vertegenwoordigd op European Data Forum

Afgelopen week was Dialogic te vinden op het European Data Forum, dat plaatsvond op 18 en 19 november in Luxemburg. Op het congres, georganiseerd door Luxumbourg Institute of Science and Technology (de Luxemburgse evenknie van TNO) in opdracht van de Europese Unie, stond de Europese data-economie centraal. Naast inspirerende presentaties konden start-ups en leveranciers van data-oplossingen zich presenteren.

Dialogic nam deel aan de postersessie, waar onderzoek op het gebied van data werd gepresenteerd. Arthur Vankan en Tommy van der Vorst presenteerden met hun poster een stappenplan voor overheden om data uit Internet of Things (IoT) te adopteren en in te zetten voor beleid. De grootste uitdaging hierbij is de hoge mate van variëteit die de data uit het Internet of Things in de regel heeft.