Monitor Bedrijvenbeleid met bijzondere aandacht voor cross-overs

Op maandag 5 oktober heeft het ministerie van Economische Zaken de Monitor Bedrijvenbeleid 2015 gepresenteerd. Capita selecta dit jaar is cross-overs. De analyse ‘Topsectoren en cross-overs’ is in hoge mate gebaseerd op de studie ‘Cross-overs en industriebeleid’ die Dialogic onlangs in opdracht van EZ uitgevoerd heeft. Hierin hebben we samen met het Planbureau van de Leefomgeving vastgesteld in welke mate de Topsectoren op elkaar lijken qua onderliggende kennisbasis. Dit is onderzocht op basis van CBS microdata met betrekking tot arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken. De studie laat zien dat de meeste Topsectoren een redelijk coherente verzameling van bedrijfstakken omvatten, maar dat er ook opmerkelijke raakvlakken zijn. We pleiten ervoor om bij het vormgeven van innovatiebeleid scherper te kijken naar dergelijke cross-overs, omdat dit inzicht geeft in de activiteiten die de verbinding kunnen vormen tussen innovatoren met hele verschillende achtergronden. Het bijeenbrengen van partijen uit ongerelateerde specialisaties is een veelbelovende strategie als het gaat om het aanjagen van nieuwe kenniscombinaties.