Onderzoek breedband buitengebied Veere afgerond

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft Dialogic, in samenwerking met ingenieursbureau P.I.M., een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de uitrol van breedband in de buitengebieden van de gemeente Veere. Met een combinatie van een enquête onder bewoners en ondernemers, engineering van verschillende technische opties en business case modellering hebben we een verkenning gedaan van de mogelijkheden.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Met het onderzoek is inzicht verkregen in welke oplossingen voor snel internet technisch en financieel mogelijk zijn voor de adressen in het buitengebied van Veere. Daarvoor is een enquête gedaan en zijn berekeningen gemaakt voor de kosten van twee verschillende oplossingen.
  • De 270 respondenten van de enquête ervaren in toenemende mate problemen. Circa 80% heeft niets tot maximaal € 20,- extra per maand over voor een snellere verbinding.
  • De aanleg van een glasvezelnetwerk kost circa € 4.000,- per adres. Een business case is rond te maken als 66% van de adressen instapt, deze adressen eenmalig € 1.000,- bijdragen en voor een periode van twintig jaar een buitengebiedtoeslag van € 20,- per maand betalen bovenop een maandelijkse marktconform abonnement van circa € 50,-. (Deze bedragen zijn exclusief btw.)
    Gelet op de onderzochte betalingsbereidheid in Veere en de ervaringen elders in Nederland, achten zowel de adviseurs van Dialogic als de gemeente en de Provincie deze oplossing voor de korte en middellange termijn eigenlijk niet realistisch. Realisatie van glasvezelnetwerken lijkt een kwestie van een erg lange adem en veel doorzettingsvermogen voor meerdere jaren.
  • De kosten van aanleg van het meest realistische alternatief (een vast-draadloos netwerk) zijn ook ingeschat. Ordegrootte van de kosten zijn een eenmalige bijdrage van € 250,- tot € 750,- per adres (kleine tot grote gebruikers) en maandelijkse kosten van € 40,- voor particulieren tot maximaal € 200,- per maand voor grootverbruikers zoals recreatieterreinen. Deze bedragen zijn gebaseerd op de pilot in Cadzand-Bad (Sluis). De pilot wordt dit najaar geëvalueerd met als belangrijkste vraag: zijn de mensen met deze oplossing tevreden?

Op 23 september hebben we onze inzichten gepresenteerd op een informatieavond voor circa veertig geïnteresseerde bewoners en ondernemers in het gemeentehuis van Veere. Deze presentatie is hier te bekijken. Onze resultaten vormen nu samen met de uitkomsten uit de gemeenten Noord-Beverland en Sluis de basis waarop de Provincie haar toekomstige breedbandbeleid op gaat afstemmen.