Samenwerkingsverband opleiding Data Science getekend

De provincie Noord-Brabant, gemeente Den Bosch, Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven hebben op 4 september hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die moet leiden tot een nieuwe opleiding tot data scientist op master- en postmaster-niveau. Dialogic voerde eerder een haalbaarheidsonderzoek uit naar deze opleiding.

Het plan omvat drie masteropleidingen verspreid over de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University en Den Bosch. In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de behoefte van data scientists, de te verwachten instroom voor de opleidingen en het economisch rendement van een nieuwe opleiding in Den Bosch.

Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren de behoefte aan data scientists is toegenomen en dat er voldoende interesse is onder de studenten om de opleidingen gevuld te krijgen. Vanwege de kleine schaal van de opleidingen is de directe economische impact beperkt. De indirecte effecten kunnen van groter belang zijn, maar de omvang en uitwerking is onzeker.

Klik hier voor het nieuwsbericht.