Ontwerpsessie in PI Vught

Op 15 september heeft Dialogic een ontwerpsessie georganiseerd in de ontwerpruimte van Penitentiaire Inrichting Vught. Dit in het kader van het verkennende onderzoek dat in opdracht van WODC wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van serious gaming voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het gezelschap bestaande uit game designers, academici en wetenschappelijk medewerkers kwam bijeen om specificaties voor een serious game of gamification concept op te stellen om de penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) te leren werken volgens de nieuwe stijl van bejegening van gedetineerden. In het gevangeniswezen hebben piw’ers te maken met enerzijds vrijheidsbeperking en anderzijds rehabilitatie van de gedetineerde. Waar vroeger vooral de nadruk lag op het consequent toepassen van uniforme regels ten behoeve van de orde en veiligheid, legt DJI de afgelopen jaren meer nadruk op de zogenaamde ‘motiverende bejegening’. Dit houdt in dat piw’ers op zo’n manier omgaan met gedetineerden dat het hen motiveert om te werken aan een toekomst zonder criminaliteit. Maatwerk is dus van belang: de piw’er dient rekening te houden met de specifieke situatie en persoonlijke kenmerken van de gedetineerde.

Motiverende bejegening is gebaseerd op het concreet toepassen van vijf waarden: respect, menswaardigheid, vertrouwen, ondersteuning en interactie. Het (leren) werken met de nieuwe manier van bejegening is niet makkelijk. Het personeel moet gedrag leren beoordelen en krijgt daarnaast een veel duidelijkere mentorfunctie. Serious gaming zou een bijdrage kunnen leveren aan het eigen maken van deze werkwijze.

Na een rondleiding over het terrein en gesproken te hebben met personeelsleden ging de groep aan de slag. Verschillende elementen moeten geïntegreerd worden in een game ontwerp, waarin de speler leert de balans te vinden tussen veiligheid, rechtvaardigheid en socialisatie. Het resultaat is een eerste ontwerp voor een game én een gamification concept.

In november wordt het eindrapport afgerond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbin te Velde (+31 30 215 05 80; tevelde@dialogic.nl).