Sectorscan Regeldruk en Innovatie in de Medische Technologie openbaar

In opdracht van het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) voerde Dialogic  – in samenwerking met het bureau Minase – een sectorscan uit naar belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving bij het ontwikkelen en het op de markt brengen van nieuwe producten en eventueel daaraan gerelateerde diensten in de Medische Technologie.

Innovaties van medische technologie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. De procedures en beoordelingen van de overheid zijn volgens ondernemers echter onnodig belemmerend. De sectorscan had dan ook als doel alle relevante belemmeringen en oplossingen te agenderen, zodat ondernemers die medische technologie ontwikkelen niet onnodig worden belemmerd door regeldruk. Onder regeldruk worden alle kosten verstaan waar een ondernemer mee te maken heeft wanneer het wet- en regelgeving naleeft (inclusief toezichtlasten).

Het blijkt dat de procedures vanaf de eerste ontwikkeling tot het op de markt brengen van een product erg complex en niet transparant zijn. De belemmeringen leiden ertoe dat ondernemers zich richten op incrementele verbeteringen van bestaande medische hulpmiddelen, de zogenaamde me-too-innovaties.