Eerste resultaten van het onderzoek naar de beschikbaarheid van glasvezel in het onderwijs bekend gemaakt

Dialogic heeft voor Kennisnet de beschikbaarheid van breedbandinfrastructuur in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in kaart gebracht. Inmiddels zijn de eerste resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Uit het onderzoek van Dialogic blijkt onder meer dat bijna 90% van de scholen in het primair onderwijs over kabel beschikt en ruim 40% over glasvezel. In het voortgezet onderwijs beschikt een kleine 80% over een kabelaansluiting en een even groot percentage over een glasvezelaansluiting. De beschikbaarheid verschilt echter sterk per provincie zoals te zien is in onderstaand figuur.

Het onderzoek dat Dialogic heeft uitgevoerd voor Kennisnet maakte deel uit van een breder project over ICT en onderwijs. Meer informatie over dit project is terug te vinden op de website van Kennisnet.