Co-referaat bij Openbare les ‘het nut en de noodzaak van beleidsevaluatie’

Op 2 juni organiseerde het Ministerie van Economische Zaken een bijeenkomst over Nut en Noodzaak van beleidsevaluatie. Aanleiding was de Openbare les uitgesproken door buitengewoon EZ-hoogleraar Prof. Dr. Carl Koopmans. Een aantal co-referenten reflecteerden op the thema en de recente ervaringen die zijn opgedaan met beleidsevaluatie van en voor het Ministerie van Economische Zaken, waaronder Bas ter Weel (CPB) en Henry van der Wiel (EZ). Thomas Dirkmaat en Bram van Dijk gaven een toelichting op de activiteiten van een nieuw binnen EZ opgerichte unit gedragseconomie (en het gebruik van beleidsexperimenten). Namens Dialogic presenteerden Pim den Hertog en Matthijs Janssen een aantal inzichten op het vlak van beleidsevaluatie op basis van de recent door Dialogic uitgevoerde beleidsdoorlichting van het innovatie- en onderschapsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken nader toe te lichten. Hun co-referaat is hier te vinden. Beide zijn ook uitgenodigd de uitkomsten van de doorlichting op 23 juni te presenteren aan de Algemene Rekenkamer.

 

Dialogic, juni 2015