Beleidsdoorlichting artikel 12 en 13

Dialogic voerde voor het Ministerie van Economische Zaken een beleidsdoorlichting uit voor de begrotingsartikelen 12 en 13. Deze artikelen omvatten de financiële beleidsinterventies ter stimulering van een sterk innovatievermogen en een excellent ondernemersklimaat van de Nederlandse economie (denk bijvoorbeeld aan de WBSO en RDA-regeling, diverse kredietinstrumenten, Topsectoren & TKIs, financiering van TNO en GTIs en ook RVO en Ondernemersplein/KvK etc.). Samen omvatten artikel 12 en 13 het gehele (financiële) beleid van het DG Bedrijfsleven en Innovatie (ofwel het Bedrijfslevenbeleid). Hiervan maken dus ook non-financiële interventies, bijvoorbeeld wet- en regelgeving en kwaliteit van overheidshandelen, deel uit. Elke vier tot zeven jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in een beleidsterrein.

Inmiddels zijn de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting en de uitgevoerde studie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dialogic, mei 2015