Matthijs Janssen gepromoveerd

Op 7 mei jongstleden heeft Matthijs Janssen aan de Technische Universiteit Eindhoven zijn proefschrift met de titel “Service Innovation in an Evalutionary Perspective??? succesvol verdedigd. Het proefschrift van Matthijs richt zich op diensteninnovatie en de plek die het inneemt in de hedendaagse innovatiewetenschappen.

foto_matthijs

In zijn proefschrift besteedt hij aandacht aan de vraag hoe diensteninnovaties en de weg daarnaartoe eruit zien, hoe organisaties de zoektocht naar nieuwe proposities kunnen managen, en welke opties beleidsmakers hebben om van de combinatie ‘diensten’ en ‘innovatie’ gebruik te maken. Zoals de titel al aangeeft staat een evolutionaire interpretatie van het thema centraal, met daarbij bijzondere aandacht voor complexiteitstheorie, de ‘dynamic capability view’, open innovatie, innovatiesystemen en industriële evolutie. Een ander belangrijk uitgangspunt is de gedachte dat diensteninnovatie niet vooral anders is dan goedereninnovatie, maar dat de twee juist in relatie tot elkaar gezien moeten worden. Zie ook het nieuwsbericht van de TU Eindhoven.

Matthijs treedt met zijn proefschrift in de voetsporen van Pim den Hertog die reeds in 2010 zijn proefschrift over diensteninnovatie verdedigde. Vanwege zijn expertise op het gebied van diensteninnovatie maakte Pim ook deel uit van de promotiecommissie van Matthijs. De Nederlandse samenvatting kunt u hier terugvinden. Voor meer informatie over het proefschrift kunt u rechtstreeks contact opnemen met Matthijs (030 215 05 66, janssen@dialogic.nl).

Dialogic, mei 2015