Een scan van de Overijsselse breedbandmarkt

De Provincie Overijssel constateerde dat Overijsselse initiatiefnemers van hoogwaardige breedbandprojecten, in het bijzonder de coöperatieve initiatieven, ondersteuning kunnen gebruiken in het in contact komen met relevante marktpartijen. Initiatieven staan voor de complexe taak om partijen te selecteren voor het graven, de realisatie van het netwerk, het belichten van de vezel, en de levering of vermarkting van de diensten over dit netwerk. Kortom, er zijn nogal wat keuzes die moeten worden gemaakt, maar het is voor initiatiefnemers niet altijd even helder waarop moet worden gelet bij de selectie van een partij: waar moeten ze beginnen? Daartoe heeft zij Dialogic gevraagd een marktscan uit te voeren in de Overijsselse breedbandmarkt.

Om helderheid te scheppen heeft Dialogic een handzaam overzicht opgesteld met hierin de belangrijkste basisinformatie over het NGA-(diensten)aanbod van de in Overijssel aanwezige actieve infrastructuur- en dienstenaanbieders. Dit document – dat overigens geen volledigheid tracht te bieden – geeft een functionele vergelijking van een groot aantal spelers actief in de Overijsselse markt. De Provincie stelt deze handreiking op aanvraag beschikbaar aan bijvoorbeeld breedbandcoöperaties die behoefte hebben aan grotere transparantie en ondersteuning in het selectieproces van leveranciers.

Dialogic, april 2015