Publicatie ?Big Data: een zoektocht voor beleid?

In deze publicatie verkennen we de (potentiële) impact van big data op beleid en beleidsonderzoek. Digitale hulpmiddelen genereren steeds sneller, steeds meer en steeds vluchtiger gegevens (big data sets) die middels onverwachte en creatieve combinaties van big data ingezet kunnen worden om beleid te ondersteunen en onderzoeksvragen te beantwoorden. Vooralsnog voeren voornamelijk informatiekundige en economische perspectieven op big data de boventoon. Dit betoog schetst in aanvulling op deze waardevolle perspectieven een meer beleidskundige kijk op dit fenomeen. Het is in onze optiek vooral belangrijk om verbindingen te leggen tussen eigenaars van big data sets, potentiële gebruikers van big data sets en beleidsproblemen zodat de kansen ontstaan om middels big data maatschappelijke problemen op te lossen en innovaties (ook in beleidsonderzoek) te realiseren. Het realiseren van deze verbindingen is nog een zoektocht voor bestuurders en onderzoekers.

Wij nodigen lezers uit om te reageren op dit artikel.

Dialogic, februari 2015