Volgende Dialogic-promotie in de innovatiewetenschappen aanstaande

Al sinds de oprichting vormt het thema ‘diensteninnovatie’ een belangrijk onderdeel van de diverse soorten innovatiestudies die Dialogic zoal verricht. Recentelijke projecten op dit gebied waren o.a. het vierjarige onderzoeksprogramma ‘United We Stand’ (voor de provincies Noord-Holland / Utrecht), een beleidsstudie voor de OECD, het tweejarige programma ‘European Service Innovation Centre’ (Europese Commissie), en momenteel ook een studie naar innovatie in de nautische dienstverlening (voor IenM).

Nadat Pim den Hertog in 2010 zijn proefschrift over diensteninnovatie verdedigde, valt binnenkort de beurt aan Matthijs Janssen. De afgelopen jaren deed hij aan de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek naar de plek die diensteninnovatie inneemt in hedendaagse innovatiewetenschappen. In zijn proefschrift, getiteld ‘Service Innovation in an Evolutionary Perspective’, besteedt Matthijs aandacht aan de vraag hoe diensteninnovaties en de weg daarnaartoe eruit zien, hoe organisaties de zoektocht naar nieuwe proposities kunnen managen, en welke opties beleidsmakers hebben om van de combinatie ‘diensten’ en ‘innovatie’ gebruik te maken. Zoals de titel al aangeeft staat een evolutionaire interpretatie van het thema centraal, met daarbij bijzondere aandacht voor complexiteitstheorie, de ‘dynamic capability view’, open innovatie, innovatiesystemen en industriële evolutie. Een ander belangrijk uitgangspunt is de gedachte dat diensteninnovatie niet vooral anders is dan goedereninnovatie, maar dat de twee juist in relatie tot elkaar gezien moeten worden.

Naar verwachting verdedigt Matthijs, thans ook parttime post-doc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, zijn proefschrift eind april / begin mei in Eindhoven. Een Nederlandstalige samenvatting vindt u hier. Één van de hoofdstukken verschijnt binnenkort in  ‘The Handbook of Service Innovation’.