Vijf jaar Eerst de Klas

Vrijdag 9 januari vierde het programma Eerst de Klas (EDK) haar vijfjarig bestaan met alle alumni tijdens een bijeenkomst in het EYE Film Instituut in Amsterdam. EDK startte in 2009 als een traineeprogramma voor excellente academici, die gedurende twee jaar de kans krijgen om ervaring op te doen met lesgeven, tegelijkertijd hun lesbevoegdheid halen en één dag in de week deel nemen aan een leiderschapsprogramma. Nu, vijf jaar later,  hebben 150 Eerst de Klassers hun eerstegraads lesbevoegdheid behaald en een kleine 50 volgt in 2015. Zij hebben samen aan meer dan 44 duizend leerlingen lesgegeven of doen dat nog steeds.

Dialogic was aanwezig tijdens de bijeenkomst en presenteerde de bevindingen van de recent uitgevoerde impactmeting van het programma. Het doel was een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Hiervoor werd, in navolging van eerdere tussentijdse metingen, gebruikt gemaakt van deskresearch, een online bevraging van alumni, huidig deelnemers en betrokken scholen, interviews en een beknopt aantal case studies.

In de rapportage wordt vastgesteld dat de kwantitatieve impact van het programma weliswaar beperkt is, maar dat het programma bovenal een kwaliteitsimpuls is voor het onderwijs. De EDK’ers worden beschouwd als een bron van inspiratie: ze nemen relatief vaak extra taken op zich, hebben een frisse blik op onderwijszaken en leveren vernieuwende input. Driekwart van de alumni zou bovendien nooit in het onderwijs aan de slag zijn gegaan zonder Eerst de Klas. Ook wordt verondersteld dat het programma een positieve doorwerking heeft op het imago van het docentschap.