Thema-avond ICT en economie

Op maandag 10 november verzorgt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) de thema-avond “ICT en economie??? in Den Haag. Het onderwerp wordt behandeld vanuit een generiek economisch oogpunt, vanuit de Telecommunicatie en de ICT en richting overheidsbeleid en ICT.

Reg Brennenraedts (partner bij Dialogic) en Robbin te Velde (principal researcher bij Dialogic) verzorgen een lezing. Reg spreekt over de impact van ICT op economische groei. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin de impact van ICT op de economie in kaart werd gebracht. In dit kader gaat hij niet alleen in op de kwantitatieve aspecten, maar ook op de achterliggende drivers hiervan.

Robbin behandelt de huidige status van de Nederlandse ICT-sector. In deze lezing gaat Robbin in een zeer recent onderzoek dat hij uitvoerde voor Nederland ICT in op de Nederlandse Telecomsector. Daarnaast zal Robbin enkele parallellen trekken tussen de Nederlandse telecomsector en andere onderdelen van de Nederlandse ICT-sector.

Aanmelden kan via deze link.

Dialogic, oktober 2014