Dialogic op ESIC Conference over diensteninnovatiebeleid

Twee jaar geleden gaf de Europese Commissie startsein voor de oprichting van het European Service Innovation Centre. Het initiatief wordt gedragen door een consortium met daarin ook Dialogic. Om de (vooralsnog) behaalde resultaten te delen met belangstellingen vond in Helsinki een conferentie plaats over ‘Service Innovation as a Driver of Change for European Industries and Regions’.

pim

Pim den Hertog gaf namens Dialogic een presentatie van de beleidsanalyse zoals we die onder andere voor Upper Austria hebben uitgevoerd. In totaal is voor zes Europese regio’s bekeken welke rol diensteninnovatie kan spelen bij het beter laten functioneren van innovatiesystemen. De verkennende studies hebben samen het karakter van een pilot: de uiteindelijk ontwikkelde methodiek leent zich nu ook voor het vooruithelpen van andere regio’s. Meer informatie over de beleidsanalyses en –aanbevelingen met betrekking tot diensteninnovatie vindt u in de publicatie Lessons from the Model Demonstrator Regions: Service Innovation Policy in Practice.

Dialogic, oktober 2014