Dialogic ontwikkelt platform voor Erasmus Universiteit Rotterdam

Big Data wordt in toenemende mate een belangrijke bron voor strategische informatie voor business intelligence. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft om die reden Dialogic gevraagd een platform te ontwikkelen waarop zij op een eenvoudige manier diverse strategische databestanden kan presenteren en analyseren.  Op dit moment zijn er al verschillende databestanden ingeladen. Denk hierbij aan de belangrijkste global rankings van de afgelopen jaren en surveys onder alumni.

Het ‘EUR-Metrics platform’ stelt de EUR in staat om antwoorden te vinden op strategische vragen. Voorbeelden hiervan zijn: hoe presteert EUR ten opzichte van het landelijk gemiddelde? En wat als we inzoomen op enkel de economie-opleidingen? Kunnen we de trend verklaren aan de hand van de administratieve gegevens? De antwoorden op deze vragen worden in EUR Metrics door (deels voorgedefinieerde) analysemodules gedestilleerd uit verschillende databestanden, waaronder een database met universiteitsrankings (meer dan 500.000 datapunten), alumni-enquêtes en eigen administratieve gegevens, zoals studenteninstroom. EUR Metrics is real-time en interactief, waardoor altijd de relevante doorsnede van de data kan worden geselecteerd.

Het EUR Metricsplatform zal de komende tijd steeds aangevuld worden met nieuwe databestanden. Hierdoor ontwikkelt de EUR er een steeds rijkere dataset, dat gebruikt wordt ter ondersteuning van diverse besluitvormingsprocessen (zoals reputation building, marketing, profilering en benchmarking). EUR heeft hier in het verleden al ervaring mee opgedaan. Dialogic levert binnen de EUR momenteel ook het ERIMdashboard en RSMdashboard. Wilfred Mijnhardt, Policy Director Rotterdam School of Management (RSM): “De door Dialogic geleverde analytics hebben een grote toegevoegde waarde bij de ontwikkeling van de evidence ter onderbouwing van het strategisch beleid en helpen ons enorm bij de analyse van onze (inter)nationale concurrentiepositie.???

EUR Metrics is gerealiseerd middels het Dialogic Platform. Het Dialogic Platform is door Dialogic in-house ontwikkeld en maakt het mogelijk interactieve visualisaties van Big Data te maken en te delen op een intuïtieve manier. Dankzij het Dialogic Platform kon EUR Metrics binnen een zeer kort tijdsbestek, en met een groot aantal korte iteratieslagen worden gerealiseerd. Door deze werkwijze kon optimaal worden voldaan aan diverse wensen en voortschrijdend inzicht ten aanzien van functionaliteit en visualisatie. Meer informatie over het Dialogic Platform kunt u vinden op de website diadashboard.nl/platform.