Dialogic levert Kwartiermaker Breedband Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft Sven Maltha, partner bij Dialogic, eind mei 2014 aangesteld als Kwartiermaker Breedband. De Gemeente Utrecht heeft de ambitie om als stad te kunnen blijven innoveren en ontwikkelen op zowel economisch, sociaal als maatschappelijk terrein. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de stad beschikt over een open, toekomstvaste en hoogwaardige digitale infrastructuur, ook wel next generation access (NGA) netwerken genoemd. Daarnaast wil de gemeente inzetten op verbetering van het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, onder meer de versterking van innovatieve dienstverlening. Wat betreft het laatste gaat het om digitale toepassingen in domeinen gezondheid & welzijn, onderwijs, de creatieve industrie (met name serious gaming), en diverse smart toepassingen voor duurzame energie, mobiliteit en veiligheid. Een belangrijke randvoorwaarde daartoe is dat iedereen in Utrecht zo open mogelijke toegang krijgt tot de beste netwerken en de meest innovatieve diensten.

Utrecht heeft momenteel een sterke concurrentiepositie als het gaat om het aantrekken van bedrijven en organisaties naar de regio en de stad. Met de beschikbaarheid van een hoogwaardige digitale infrastructuren en zo open mogelijke toegang daartoe, dient die concurrentiepositie ook in de toekomst behouden te blijven. Op basis van deze ambitie wil Utrecht zich actief opstellen naar marktpartijen die willen investeren in de nieuwste vormen van breedband en/of bijbehorende diensten in de stad. Om verder invulling te geven aan deze actieve rol, zal de kwartiermaker, ondersteund door een team vanuit Dialogic, komend half jaar allereerst een verkenning uitvoeren en vervolgens werken aan een programmatische aanpak en concrete planvorming.

Dialogic, juli 2014