Sven Maltha nieuwe bestuurder van de Cooperatie voor Basiszorg in de Buurt (CBB)

Sven Maltha (partner/directeur bij Dialogic) is gevraagd als nieuwe bestuurder om de directievoering van de vorig jaar opgerichte Cooperatie voor Basiszorg in de Buurt (CBB) ter hand te nemen, namens de aangesloten Regionale Ondersteuning Structuren (ROS’en). De ROS’en verbinden, verbeteren en versterken de eerstelijnszorg in ons land, ten behoeve van samenhangende en geïntegreerde zorg in de buurt. De ROS’en fungeren feitelijk als smeerolie in de eerstelijnszorg.

De nieuwe bestuurder draagt eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de coöperatie. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij het voortouw neemt in de verdere business- en productontwikkeling en samenwerkingsverbanden aangaat met de daarvoor relevante kennisinstituten. Sven Maltha is per 1 juli 2014 gestart en krijgt daarbij ondersteuning vanuit Dialogic. Daarnaast coördineert Jantien Heideman als projectleider GGA de werkgroepactiviteiten van de ROS’en binnen CBB.

Dialogic, juli 2014