Selectiediensten van Dialogic

Dialogic wordt in het onderwijsdomein met enige regelmaat ingeschakeld bij de selectie van experts, coaches en intervisiebegeleiders, doorgaans in het kader van programma’s zoals School aan Zet en Bèta Excellent. Naast de selectie van personen gaat het soms ook om de selectie van projecten of projectvoorstellen.

selectiediensten1

Onze rol is daarin ondersteunend en faciliterend, vooral door het selectieproces en de informatiehuishouding daaromheen te structureren, en in te bedden in een op Excel gebaseerde database. Wanneer dat handig is kunnen we het aanmeldingsproces ook web-based inrichten. Dat scheelt bijvoorbeeld veel papierwerk – de aanmeldingsgegevens komen dan rechtstreeks in een speciaal daarvoor ingerichte database terecht. Ook in andere domeinen dan onderwijs is Dialogic betrokken bij selectieprocessen – denk bijvoorbeeld aan het Stimuleringsfonds voor de Pers.

Meerwaarde

Als spin-off van dit soort projecten hebben we handige instrumenten en ervaring opgebouwd met een groot potentieel voor verscheidene domeinen.

Wat is de meerwaarde van dit type selectiediensten? De kern in deze dienstverlening is structurering – het ordenen, gestructureerd (laten) vastleggen en inrichten van het selectieproces, steeds in nauwe afstemming met de opdrachtgever. Vaak is er sprake van een flinke hoeveelheid informatie: veel aanmeldingen en/of veel benodigde informatie per aanmelding. Daarbij zijn de onderwerpen van selectie vaak inhoudelijk complex. We pareren die complexiteit door experts in te schakelen bij de beoordeling. Doordat het om veel informatie gaat is het praktisch vaak onhaalbaar om elke expert naar elke aanmelding te laten kijken, daarom kijkt elke expert dan (eventueel in groepjes) naar een select aantal aanmeldingen. Het is hierbij van groot belang om de beoordelingen van de verschillende experts vergelijkbaar te maken. Wij structureren de beoordeling, de beoordelingsformulieren en de verwerking van alle beoordelingen.

Deze twee kenmerken – complexiteit en kwantiteit – gecombineerd met weinig ervaring en weinig tijd bij opdrachtgevers zorgt ervoor dat wij veel waarde kunnen toevoegen. Wat meespeelt is dat we een ‘verantwoorde’, transparante selectie kunnen waarborgen. Dit blijkt extra waardevol in situaties waarin weinig ervaring is met selectie bij partijen en situaties waarin legitimering van uitgaven van belang is (bijvoorbeeld publieke financieringsstromen).

selectiediensten2

De meerwaarde van onze selectiediensten is dus:

  • Stroomlijning van het selectieproces en daarmee een efficiënt verlopende en effectieve selectie
  • Intersubjectieve beoordeling door experts en daarmee onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning bij selectie
  • Expliciete verantwoording achteraf (hoe zijn we tot de selectie gekomen)
  • Werkwijze op maat, in nauwe afstemming met opdrachtgever, zichtbaar te maken in een variantenportfolio
  • Werk (en zorgen) uit handen nemen en tijdwinst boeken door onze werkwijze

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Rob Bilderbeek (bilderbeek@dialogic.nl) of Arthur Vankan (vankan@dialogic.nl).

Dialogic, juli 2014