Onderzoek Dialogic naar ontwikkeling marktaandelen in Nederlandse telecommarkt tot 2018

Begin dit jaar onderzocht Dialogic de ontwikkelingen in de Nederlandse telecommarkt in de periode 2014-2018, en de gevolgen die dat zal hebben voor de marktaandelen van de diverse marktpartijen. In het kader van het onderzoek sprak Dialogic met een groot aantal (bestaande en opkomende) marktpartijen, eindgebruikers en experts. Uiteindelijk werd een model ontwikkeld, waarmee het aantal aansluitingen voor de verschillende aansluitingstypen, infrastructuren en aanbieders kan worden geprognosticeerd. De opdracht werd uitgevoerd in opdracht van ACM, de instantie die in Nederland de reguleringen voor de telecommarkt bepaalt.

Prognose internettoegang

De uitrolsnelheid van VDSL is bepalend voor de toekomstige verdeling van marktaandelen in het segment internettoegang. Als we kijken naar internettoegang zien we de komende jaren dat het aantal aansluitingen op koperinfrastructuur daalt. De verdere uitrol van VDSL kan een grotere terugloop in DSL-aansluitingen echter voorkomen.Het aantal aansluitingen op de kabel neemt licht toe. De kabelaanbieders profiteren enerzijds het meest van de groei van de markt, maar blijven anderzijds ook te maken houden met concurrentie van DSL door de verdere uitrol van VDSL en glas.

Het aantal aansluitingen op glasvezel zal sterk toenemen. We verwachten dat de nieuwe uitrol van glasvezel door Reggefiber zal afvlakken. Tegelijkertijd nemen we een toename van de penetratiegraad op bestaande netten en toegenomen uitrolsnelheid van glas door andere partijen (in het buitengebied) waar.

In de marktaandelen van de verschillende partijen verwachten we weinig verschuivingen. KPN blijft de grootste partij en Ziggo en UPC volgen. Samen hebben en houden deze partijen een groot deel van de markt in handen. Het gat tussen deze partijen en de nummer vier lijkt toe te nemen.

Prognose vaste telefonie

Het totaal aantal vaste telefonieaansluitingen zal tot en met 2018 licht dalen. We verwachten een kleine invloed van substitutie door mobiel. De invloed van Hosted Voice is groot op de zakelijke markt, maar is klein in termen van totale aantallen aansluitingen.

Binnen het segment vaste telefonie is de dynamiek samen te vatten als een migratie van oude naar nieuwe typen aansluitingen. Deze migratie wordt op de consumentenmarkt gedreven door de bundeling van vaste telefonie in multiplaybundels. In de zakelijke markt speelt vooral de vervanging van eigen telefonie-infrastructuur (PABX), waarbij IP-gebaseerde telefonieplatforms zorgen voor een migratie naar VoB of Hosted Voice. In zowel de consumenten- als de zakelijke markt verwachten we dat er ondanks deze migratie een groep PSTN- en ISDN-gebruikers overblijft. Deze groep valt uiteen in afnemers die niet wíllen overstappen naar een nieuwer alternatief (m.n. in de consumenten­markt) en een groep gebruikers die niet kán overstappen naar een nieuwer alternatief vanwege legacytoepassingen (m.n. in de zakelijke markt). De daling van het aantal PSTN- en ISDN-aansluitingen wordt daardoor de komende jaren afgeremd.

We verwachten dat de marktaandelen voor PSTN stabiel zullen blijven. Verschuivingen in de consumentenmarkt volgen de churn bij internettoegang (als gevolg van multiplay­bundels). Wat zakelijke aansluitingen betreft verwachten we (voor tweevoudige vaste telefonie) een forse daling van het marktaandeel van KPN en een stijging van dat van Ziggo. Hierbij moet worden aangetekend dat het volume in deze categorie zeer sterk daalt en de geprognosticeerde marktaandelen hierdoor een hoge mate van onzekerheid kennen. De marktaandelen voor meervoudige vaste telefonie vertonen een forse daling van het marktaandeel van KPN, ten gunste van Tele2, Ziggo en Vodafone.

Prognose netwerkdiensten

We verwachten dat de lichte daling van het volume in het segment zakelijke netwerk­diensten van de afgelopen drie jaar doorzet. De groeimogelijkheden zijn in dit segment beperkt, terwijl er wel overstap van datacommunicatiediensten (IP- en E-VPN’s) naar Internet-VPN’s plaatsvindt. Het volume huurlijnen daalt de komende vier jaar lineair, totdat in 2018 het aantal aansluitingen nog enkele duizenden bedraagt. De groei van Dark Fiber zet naar verwachting in dezelfde tred als de afgelopen drie jaar door.

Op aanbiederniveau zien we dat de marktaandelen als gevolg van inertie in de markt en langzame verschuivingen tussen de verschillende typen diensten nauwelijks zal gaan afwijken. Bij de huurlijnen constateren we dat het aantal aansluitingen zo laag wordt, dat de relatieve marktaandelen van de verschillende aanbieders sterk kunnen gaan fluctueren.