Roadmapping: van zwerven naar reizen

Technologische innovaties scheppen mogelijkheden voor mens en organisatie. Hoe vertaal je deze ontwikkelingen naar jouw werkelijkheid en de behoeften van je klanten? Wat vraagt dit van je ondernemersgeest? Wat moet gecreëerd worden om innovatie mogelijk te maken binnen jouw organisatie? Voor antwoorden op deze vragen, reisden bibliotheekdirecteuren en –medewerkers  3 april jl. af naar de bijeenkomst ‘Spelmakers – technologie & ondernemerschap’ georganiseerd door Cubiss.

Leonique Korlaar gaf namens Dialogic tijdens deze bijeenkomst een lezing over ‘roadmapping’. Het doel van roadmapping (ofwel het opstellen van ‘routekaarten’) is het bieden van ondersteuning bij strategische keuzes en strategische partnerschappen om zo innovatiedoelstellingen te realiseren. In deze sessie werden de mogelijkheden van roadmapping verkent: Wat is het? Hoe pas je het toe? Welke resultaten kun je verwachten?

Kijk op Twitter #spelmakers voor een impressie van de dag.

Dialogic, april 2014