Investeringsplan voor supersnel breedband in Fryslân unaniem aangenomen

Op 27 november hebben de Provinciale Staten van Fryslân het Investeringsplan voor supersnel breedband in Fryslân unaniem aangenomen. Dialogic heeft het investeringsplan voor de provincie opgesteld en Sven Maltha is hiervoor door de Provincie als kwartiermaker aangesteld. Het Friese buitengebied is tot op heden verstoken gebleven van hoogwaardige breedbandverbindingen. Om de bijna 33.000 huishoudens en bedrijven in dit zogenoemde witte gebied te ondersteunen bij het krijgen van een dergelijke aansluiting, heeft de provincie Fryslân besloten om een pakket aan stimuleringsmaatregelen voor deze buitengebieden vorm te geven. Concreet gaat het daarbij om circa 3,2 miljoen euro aansluitsubsidie voor huishoudens en 41 miljoen euro aan totaal fondsvermogen voor ‘zachte’ leningen, waarvan het overgrote deel op termijn terug moet vloeien naar de provincie. Daarnaast beoogt de provincie een breedbandloket in te richten met een belangrijke informatiefunctie voor bedrijven en bewonersinitiatieven. Een aantal vooroplopende gemeenten hoeft niet te wachten tot het breedbandfonds in de zomer van 2014 actief wordt. Zij kunnen al begin volgende jaar voorstellen indienen voor zogenoemde start-up projecten.

Naar verwachting zullen volgend jaar in sommige gemeenten marktpartijen zoals Reggefiber, Ziggo, UPC, of Kabelnoord het initiatief nemen tot het indienen van een voorstel voor het breedbandfonds, in andere gemeenten zullen de bewoners zelf het initiatief nemen om bijvoorbeeld een netwerk- of financieringscoöperatie te starten. Dergelijke initiatieven zullen niet alleen bijdragen aan de komst van hoogwaardige infrastructuur maar ook aan tal van hoogwaardige diensten op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid. Dergelijke maatschappelijke diensten dienen uiteindelijk in geheel Fryslân beschikbaar te komen.