Ondersteuning Digitale Overheid 2017 – Digivaardigheid van Burgers

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Digivaardigheid van Burgers’. In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017, waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Klik hier voor meer informatie.
Dialogic, december 2013