Evaluatie Stimuleringsregeling Persinnovatie

Dialogic evalueerde in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (directie Letteren, Media en Bibliotheken) de tijdelijke stimuleringsregeling persinnovatie. Deze regeling vloeit voort uit een advies van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (in de wandelgangen de commissie Brinkman) om innovatie in de pers en journalistiek te bevorderen. De regeling subsidieert innovatieve projecten gericht op journalistieke producten, diensten of werkwijzen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming. Voor de regeling is 8 miljoen euro beschikbaar.

De evaluatie richt zich op de eerste drie tranches van projecten die sinds 2010 zijn geïnitieerd. De focus ligt vooral op een eerste beoordeling van de effectiviteit van de regeling. Voor het eind van dit jaar (2013) dient de Tweede Kamer hierover geïnformeerd te worden. Zie voor meer informatie en de publicatie de projectpagina op onze website.

persinnovatie

Dialogic, december 2013