Resultaten Twente’s got Talent beschikbaar

Dialogic voerde in het kader van het ICT-innovatieprogramma van de provincie Overijssel het project Twente´s got Talent uit. Twente’s got Talent beoogde, via de inzet van nieuwe ICT-diensten, de aansluiting tussen Voortgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO) en tussen Primair Onderwijs (PO) en VO te verbeteren.

Projectpartners waren de Universiteit Twente, tevens penvoerder, de hogescholen Saxion, Windesheim en Edith Stein, Koopal Advies & Projecten en scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Op de website van Universiteit Twente zijn inmiddels de resultaten en producten te vinden. Het gaat om verschillende lesmodules, lesmateriaal, meetinstrumenten en diverse publicaties.