European Service Innovation Centre uit de startblokken: Dialogic presenteert eerste regiorapport

In opdracht van de Europese Commissie werd enkele maanden geleden het European Service Innovation Centre (ESIC) gelanceerd. Dit centrum houdt zich bezig met de vraag hoe beleidsmakers de ’transformerende kracht van diensteninnovatie’ kunnen benutten bij het hervormen van hun economische structuur en het versterken van hun innovatiesysteem. Dialogic is een van de partners in het consortium dat de activiteiten van ESIC ten uitvoer brengt.

Sinds de officiële kick-off in Belfast is er veel gebeurd. Afgezien van het ontwikkelen van een eerste versie van het European Service Innovation Scoreboard en het lanceren van een website en een nieuwsbrief, is het centrum ook gestart met het bezoeken en onderzoeken van zes demonstratieregio’s. Namens Dialogic reisden Matthijs Janssen en Pim den Hertog in juni naar het Oostenrijkse Linz, om daar samen met Jari Kuusisto (European Touch) het innovatiesysteem van de regio Oberösterreich onder de loep te nemen.

De economie van Oberösterreich kenmerkt zich door de sterke aanwezigheid van maakindustrie. Dankzij een combinatie van desk research en een twaalftal interviews op locatie heeft het ESIC-team onderzocht waar de zwaktes in het regionale innovatiesysteem liggen. Vervolgens is vastgesteld hoe een grotere oriëntatie op innovatieve diensten dit kan verhelpen, en hoe de aanwezige technologische competenties beter benut kunnen worden. Een grondige analyse van de aanwezige beleidsmix gaf vervolgens aanknopingspunten voor concrete strategieën.

linz

Inmiddels is het rapport voltooid en heeft Dialogic het aan de Europese Commissie mogen presenteren. In navolging van Oberösterreich zullen ook van vijf andere regio’s rapporten verschijnen. Eén van die regio’s, waar Dialogic eveneens bij betrokken is, is de Provincie Limburg. De kick-off voor aanvang van deze analyse heeft reeds op 17 juni plaatsgevonden.

Klik hier voor de link naar de website van het European Service Innovation Centre.

Klik hier voor eerdere berichtgeving over de workshop waar ESIC zich presenteerde.

 

Utrecht: juli 2013