Dialogic optimaliseert uitvoering School aan Zet-programma met slimme algoritmes

Door gebruik te maken van slimme algoritmes kan beleid efficiënter worden uitgevoerd. Dialogic ontwikkelde een wiskundig algoritme waarmee scholen die deelnemen aan het School aan Zet-programma op een slimme manier kunnen worden gegroepeerd en gekoppeld aan inhoudelijke experts en scholen met vergelijkbare thema’s.

School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma waar ruim 3.000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan meedoen. Deze scholen willen een lerende organisatie worden: een school die in staat is zijn onderwijskwaliteit te verhogen door zichzelf continu te verbeteren en alle medewerkers hierbij te betrekken. School aan Zet versterkt scholen in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie door samen met hen te reflecteren tijdens gesprekken, hen te inspireren met goede voorbeelden en medewerkers binnen en tussen scholen met elkaar te verbinden.

Dialogic ondersteunde School aan Zet bij het koppelen van scholen aan experts. Zo worden scholen die dicht bij elkaar in de buurt zitten gegroepeerd. Bij het bepalen van de groepjes wordt gestreefd naar een bepaalde groepsgrootte, waarvan kan worden afgeweken als de reisafstand boven een bepaalde grens komt. Verder is het van groot belang dat de expertise van de expert aansluit bij de behoefte van de school. Omdat sommige onderwerpen breder zijn dan andere is het zaak de (schaarse) experts met zeer specifieke kennis over een bepaald thema alleen in te zetten op plaatsen waar om deze specifieke kennis wordt gevraagd.

Het werk van Dialogic heeft uiteindelijk  een rekenmodel en een tool opgeleverd, waarmee op basis van gegevens over scholen en experts de juiste groepjes en toewijzingen van experts kunnen worden bepaald. De door Dialogic ontwikkelde tool berekent het optimale evenwicht tussen inhoudelijke overeenkomst en reisafstand van scholen onderling en experts. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit het Big Data-domein, waar clusteringalgoritmes worden ingezet om grote hoeveelheden gegevens te kunnen groeperen en categoriseren.

Naast het uitrekenen van de optimale ‘matches’ voorziet Dialogic ook in overzichtskaarten en ‘fact sheets’ waarmee experts en scholen duidelijk kunnen zien waar ze aan toe zijn. Ook zaken als het ordenen van door scholen en experts aangeleverde data, het geschikt maken voor verwerking als geografische gegevens en het in de eigen administratie laden van de door de tool bepaalde toewijzingen behoren tot het takenpakket.

Het algoritme voor clustering en matching is in bredere context inzetbaar. Te denken valt aan het efficiënt inzetten van uw personeel of uw apparatuur, rekening houdend met zaken als reisafstand, kosten, vraag en aanbod.

Meer weten? Neem contact op met Tommy van der Vorst (vandervorst@dialogic.nl; 030-2150593) of Arthur Vankan (vankan@dialogic.nl, 030-2150589).