Bijeenkomst Publiek WiFi

Donderdag 18 april 2013 vond een bijeenkomst over publiek WiFi plaats bij Dialogic in Utrecht. De doelgroep waren gemeenten die graag iets wilden met publiek WiFi in hun stad. De sprekers waren deels vooroplopende gemeenten die hun casus toelichtten, en deels leveranciers die iets over hun werkwijze vertelden. Daarnaast heeft Dialogic de website www.publiekwifi.nl geïntroduceerd. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de Digitale Stedenagenda.
Hier vindt u de presentaties en een korte samenvatting.
Utrecht: april 2013