Adviestraject verkenning breedband buitengebied

Dialogic heeft voor de provincie Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar breedband in het buitengebied van Drenthe. Concreet onderzochten we hoe de het aanbod van breedband zich ontwikkeld heeft in verschillende gebieden. Daarnaast werd geanalyseerd welke initiatieven er spelen en welke wensen er in de gemeenten leven. Ten slotte gebruikten we onze rekenmodellen om een inschatting te maken van de kosten van het realiseren van breedband in de buitengebieden. Hiervoor zijn verschillende scenario’s gepresenteerd. Onze rapportage zal worden gebruikt om het breedbandbeleid in deze provincie verder vorm te geven. Door deze opdracht is de provincie Drenthe de achtste provincie die Dialogic voorziet van advies over breedband.

Meer weten over onze expertise in het domein Breedband en Telecom? Lees hier verder.

Utrecht: april 2013