Kwaliteitsverbetering Nationale Data Openbaar Vervoer (ND-OV)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de bereikbaarheid van Nederland verbeteren. Om ervoor te zorgen dat een reiziger zich met het Openbaar Vervoer ‘optimaal van A naar B’ kan verplaatsen dient hij/zij te beschikken over ‘goede’ reisinformatie. Het Rijk, de provincies en de stadsregio’s zijn in 2009 het project Nationale Data Openbaar Vervoer (ND-OV) gestart. Doel van dit project is brongegevens voor reisinformatie in het openbaar vervoer beschikbaar stellen aan afnemers. De afnemers kunnen de brongegevens vervolgens gebruiken om reisinformatiediensten voor reizigers te ontwikkelen.

In samenwerking met CGI (voorheen Logica) stelt Dialogic momenteel in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het implementatieplan Kwaliteitsverbetering Nationale Data Openbaar Vervoer op. Hierin wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt gericht op een kwaliteitsverbetering van OV-data (brongegevens) die er toe moet bijdragen dat de reiziger ‘juist’ en ’tijdig’ wordt ge├»nformeerd.

Mocht u vragen hebben over dit project dan kunt u contact opnemen met Hugo Gillebaard (t: 030-2150587 | e: gillebaard@dialogic.nl).

 

Utrecht: maart 2013