Geen geld voor breedband uit Europa, wel uit Nederlandse kapitaalmarkt?

Het uitblijven van subsidie uit Brussel voor de uitrol van breedbandnetwerken heeft ook voordelen, concludeert Sven Maltha deze week in de Automatiseringsgids.

Begin deze week vernamen we dat er geen geld komt uit de Brusselse Connecting Europe Facility (CEF) voor de uitrol van hoogwaardige breedbandnetwerken (NGA). Eurocommissaris Neelie Kroes bleek teleurgesteld dat in de nieuwe Europese begroting van de voorgestelde 9,2 miljard euro bestemd voor breedband slechts 1 miljard is overgebleven. Dat bedrag zal Europa nu investeren in ‘digitale diensten’, maar biedt geen ruimte meer voor investering in snelle breedbandnetwerken.

In ons land is de aflopen anderhalf jaar veel energie, tijd en ook middelen gestoken in regionale plannen voor uitrol van snel breedband in buitengebieden (de zogenoemde witte vlekken). Nu de verwachte aanvullende financiering vanuit de Europese CEF- middelen uitblijft, is het des te meer noodzakelijk om de financiële oplossing voor dekking van de business cases binnen de nationale kapitaalmarkt op te lossen. Nu concludeert ABN-Amro afgelopen week in haar TMT-rapport dat bedrijven in Nederlandse technologie, media- en telecom-sector vaak onvoldoende toegang hebben tot financieringskapitaal voor innovatieve plannen.

Taak voor de overheid
Er bestaan echter ook zonder Brusselse financiering (CEF) mogelijkheden voor haalbare business cases in de buitengebieden, als markt en overheid voldoende samenwerken. Het valt te betreuren dat steun uit Brussel wegblijft, maar op zijn minst is er nu duidelijkheid. Bijkomend voordeel is dat Nederland niet langer de uitrol van de veel grotere buitenlandse buitengebieden hoeft te subsidiëren en dat Nederlandse innovatieve ondernemers niet afhankelijk zijn van Brusselse bureaucratie. Wel is de breedbandmarkt ermee gediend wanneer kapitaalverschaffers en innovatieve initiatiefnemers in het buitengebied elkaar beter weten te vinden. Betere informatievoorziening over haalbare financieringsmodellen en grotere transparantie aan de zijde van kapitaalverschaffers kan hier bij helpen. Hier ligt volgens mij ook een taak voor de overheid.

sven

 

16 februari 2013