Onderzoek naar zonnepanelen en vraagbundeling

In september 2011 was Dialogic – in samenwerking met het bewonerscomité Vondelparc Energiepositief van de Utrechtse wijk Vondelparc – gestart met het onderzoeken naar mogelijkheden om deze wijk te verduurzamen. Na een eerste onderzoek werd al snel duidelijk dat op korte termijn zonnepanelen hieraan een eerste reële bijdrage kunnen leveren. Om deze keuze verder te kunnen onderbouwen heeft Dialogic een technisch en marktonderzoek uitgevoerd met de conclusie dat het moment om te investeren in zonnepanelen was aangebroken. Hierna is er samen met het comité besloten om concrete acties te ondernemen, een vraagbundeling op te starten en individuele subsidies bij AgentschapNL aan te vragen.

Samen met het comité heeft Dialogic uitgebreide business cases ontwikkeld en bewoners voorgelicht tijdens twee informatieavonden. Ook zonnepaneelaanbieder Atama Solar heeft de Gemeente Utrecht hebben toegelicht welke bijdrage zij konden leveren.

In zomer van dit jaar hadden circa 60 huishoudens ingetekend tijdens de vraagbundeling. Inmiddels zijn op de eerste tranche van 19 huizen de zonnepanelen operationeel. Hierna volgt een tweede tranche van 3 appartementencomplexen en een parkeergarage. In een derde tranche zal het comité trachten de resterende woningen en appartementen zoveel mogelijk van zonnepanelen te voorzien. Dialogic verkent momenteel de mogelijkheden voor  plaatsing van elektrische (deel)auto’s en verdere mogelijkheden voor smart grid-ontwikkelingen in de wijk.

Vanuit Dialogic waren Leon Meulendijks en Sven Maltha tot dusver betrokken bij het project. Leon heeft dit project als afstudeercasus gebruikt. Op 26 oktober 2012 behaalde hij zijn diploma Master of Science bij Innovation Sciences aan de TU/e in Eindhoven.