Wetenschappelijke publicatie: Mobiel Internet complementair aan vaste Internetverbinding?

hijmEnkele Dialogici hebben in samenwerking met professor Harry Bouwman (TU Delft en Åbo Akademi) een paper gepubliceerd op basis van de gegevens die zijn verzameld in het project Breedband en de Gebruiker. Het paper is verschenen in de vierde uitgave van het tijdschrift International Journal of Media Management van dit jaar. Dit tijdschrift wordt uitgegeven door het instituut voor Media en Communicatie Management aan de Universiteit van St.Gallen, Zwitserland in samenwerking met de Taylor & Francis Groep. De vergelijking tussen mobiel en vast Internet staat in dit paper centraal. Specifiek ligt de focus van de analyse op een empirische zoektocht naar de vraag of mobiel Internet complementair dan wel competitief is aan het vaste Internet. Dit paper draagt zowel empirisch als theoretisch bij aan de discussie over verdringingseffecten tussen verschillende media. Hieronder de samenvatting met de belangrijkste resultaten:

De huidige mobiele telefoons vergemakkelijken het gebruik van mobiele diensten die vergelijkbaar zijn met diensten via vaste Internetverbindingen. Het doel van deze studie is om verdringingseffecten tussen vast en mobiel internet diensten te beoordelen. Daarnaast wordt gekeken naar de rol van de technische (on)mogelijkheden van mobiele telefoons en demografische kenmerken in relatie tot deze mogelijke effecten. Deze studie is gebaseerd op een steekproef van 628 respondenten die toegang hebben tot zowel vaste en mobiele internetdiensten. Door middel van een online vragenlijst zijn gegevens verzameld over het gebruik van informatie, communicatie, entertainment en transactiediensten. De kwantitatieve analyses laten zien dat het gebruik van mobiel Internet het gebruik van de vaste Internetverbinding versterkt in plaats van vervangt. De resultaten laten zien dat iPhone® of (mobiele) laptop bezitters een versterkt effect hebben als het gaat om entertainmentdiensten (bijv. YouTube). Ten aanzien van transactiediensten (bijv. betalen via Internet) laten vooral de Blackberry® bezitters versterkt effect zien. Met uitzondering van het geslacht spelen demografische kenmerken geen rol in het mogelijke verdringingseffect. Vrouwen laten een versterkend effect zien dan mannen in relatie tot transactiediensten.

Het artikel is via het DOI nummer te downloaden door de volgende link (vereist inlog): http://dx.doi.org/10.1080/14241277.2012.684192

Voor meer informatie omtrent dit onderzoek kunt u contact opnemen met Guido Ongena (ongena@dialogic.nl)

Utrecht: december 2012