Follow-up BioSolar Cells

Het onderzoeksprogramma BioSolar Cells maakt onderdeel uit van het grootschalige onderzoeksprogramma BioBased Economy. Dit is één van de twee thema-overstijgende onderzoekslijnen binnen het Topsectorenbeleid.
Dialogic heeft in een eerder stadium de nulmeting voor BioSolar Cells uitgevoerd. Wij gaan nu ook de tussentijdse meting en de eindmeting doen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. In de klassieke manier van (innovatie)beleidsanalyse worden de drie metingen als op zichzelf staande onderzoeken uitgevoerd. Nadeel daarvan is dat de data elke keer opnieuw moet worden verzameld, en dat er resultaten van de onderzoeken niet goed op elkaar aansluiten. Dialogic heeft daarom vanaf het begin gepleit voor een geheel andere benadering, namelijk het continue bijhouden van gegevens. Dat vereist aan het begin aan grotere investering (in het inrichten van het proces en in het ontwerpen en implementeren van een data-dashboard) maar die investeringen verdienen zich in de latere fasen ruimschoots terug. Een ander voordeel van deze benadering is dat de data zowel voor externe doeleinden (evaluatie, publieksvoorlichting) als voor interne doeleinden (programmamanagement) kan worden gebruikt.
Iets dat in theorie en op papier goed werkt moet zich in de praktijk nog bewijzen. Nog belangrijker is dat de nieuwe benadering ook door alle betrokken partijen wordt overgenomen. Dat is nu dus het geval. Dat is voor ons een kleine overwinning omdat we denken dat de volcontinue benadering (met een online dashboard) ook voor heel veel andere projecten en programma’s een duidelijke toegevoegde waarde kan hebben.
Omdat het dashboard van BioSolar Cells in eerste instantie voor programmamanagement en evaluatie wordt gebruikt (publieksvoorlichting gaat via de website http://www.biosolarcells.nl/ ) is het dashboard niet openbaar. Een voorbeeld van een dynamisch en interactieve versie van het dashboard is te vinden op http://www.diadashboard.nl/voorbeeld/