Meerjarenplan 2013-2016 BOM goedgekeurd

Meerjarenplan 2013-2016 goedgekeurd: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Brabant (BOM) als ondernemende spin in het web in de Brabantse economie. Recent is het Meerjarenplan 2013-2016 van de BOM goedgekeurd. In dat plan zijn de strategische lijnen voor de komende 4 jaren geschetst. Het plan straalt vernieuwing, ondernemerschap en energie uit: samen met haar aandeelhouders en stakeholders gaat de BOM de komende jaren op een innovatieve manier bijdragen aan de Brabantse economie. De BOM doet dat onder andere door het ontwikkelen van hoogwaardige en duurzame bedrijfsvestigingsplekken als campussen, scienceparks en valueparks. Een mooi voorbeeld daarvan is het Oss Life Sciences Park. Via een nieuw te vormen Ontwikkelfonds wil de ontwikkelingsmaatschappij risicovol deelnemen in innovatieve businessplannen van samenwerkingsverbanden van (MKB-)ondernemers en instellingen.
Bram Kaashoek, senior adviseur van Dialogic, ondersteunde de BOM bij het opstellen van het meerjarenplan en schreef mee aan het visiedocument. Het meerjarenplan is hier te downloaden.
Voor meer informatie, neem contact op met Bram Kaashoek (030-2150598 of kaashoek@dialogic.nl).