Het Orion-programma – een quickscan

In het schooljaar 2009-2010 werd door Platform Bèta Techniek een start gemaakt met het Orion programma. Dit programma stimuleert de totstandkoming van zogenaamde regionale ‘Wetenschapsknooppunten’ (WTK’s). Een WTK bestaat uit een universiteit, meerdere basisscholen en een intermediair, bijvoorbeeld een Pabo of een Science Centrum. Het doel van deze WTK’s is een betere afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijke kennis voor het basisonderwijs. Nu het einde van de pilot-periode in zicht komt, brengt Platform Bèta Techniek in samenwerking met Dialogic de huidige stand van zaken rondom de diverse WTK’s in kaart.