Eindrapportage B?ta Excellent

In september 2011 is gestart met de uitvoering van het ‘Actieplan Beter Presteren’ en het’ Actieplan Leraar 2020’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) binnen het programma Bèta Excellent, waarin scholen gestimuleerd worden om de landelijke beleidsdoelstellingen door te vertalen naar de eigen school. Dialogic heeft in samenwerking met Platform Bèta Techniek de opbrengsten van het programma in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar aandachtspunten voor het programma School aan Zet (dat is ingericht voor de periode 2012-2015). De rapportage is naar verwachting na de zomer beschikbaar.